"Två sanningar närmar sig varann. 
En kommer inifrån, 
en kommer utifrån 
och där de möts har man en chans att få se sig själv"

Tomas Tranströmer

OM PSYKOTERAPI

Det finns många psykologiska problem där psykoterapi kan vara till hjälp, exempelvis ångest, depression eller svårigheter i relationer. En gemensam nämnare för många som söker sig till psykoterapi är att de inte lyckas leva på det sätt de önskar.

 

I en psykoterapi kan du få hjälp med att lära dig hantera din ångest och dina känslor. Du kan utveckla ett nytt förhållningsätt gentemot tankar och beteenden, så att du mer kan leva ditt liv som du vill.

 

OM MIG

Mitt namn är Jonas Magnusson. Jag är legitimerad psykolog sedan 2015. Jag arbetar kliniskt både inom offentlig verksamhet och med egen privat verksamhet sedan ett par år tillbaka. Har tidigare arbetat på olika psykiatriska mottagningar, med olika behandlingsformer för olika besvär.


Jag erbjuder behandling utifrån ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy), jag har genomgått den grundläggande treåriga s.k. CORE-utbildningen som finns inom metoden.

 

första porträtt 2.JPG
 

 

INTENSIVE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

Jag erbjuder psykoterapi utifrån en metod som heter Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP).

 

ISTDP utmärks av att terapeut och patient ingår ett aktivt samarbete. Metoden utgörs av ett fokuserat arbete inriktat på att åstadkomma förändring i ditt liv genom att:

  • Definiera problemområdet som du önskar få hjälp med

  • Noggrann observation av dig och ditt inre 

  • Upptäckten av automatiska, vanemässiga reaktioner i form av tankar och beteenden som avskärmar dig från dina känslomässiga reaktioner och din egen vilja

  • Deaktivering av dessa vanor

  • Öka förmågan att reglera och tolerera ångest

  • Öka kontakt med och acceptans för känslomässiga reaktioner.

Behandlingen utgörs sammanfattningsvis av samtal med ett tydligt fokus på de områden i livet som du finner problematiska. Målet är att tillsammans skapa nya sätt att bemöta svårigheterna.

ISTDP är utvärderat inom psykoterapiforskning och har i studier av högre kvalitet visat goda resultat avseende olika problemområden såsom; förstämningssyndrom (depression), ångeststörningar, personlighetsstörningar, medicinskt oförklarade kroppsliga symtom (så kallade psykosomatiska reaktioner) samt dissociativa störningar. Längst ned på sidan finns länk till översikt av tillgängliga forskningsartiklar om metoden.

 


 

 

Behandlingsupplägg

Vanligast är att börja med en provterapi (oftast 2,5 klocktimmar i sträck, motsvarande 3 sessioner i rad). En längre provterapi ger oss möjligheten att lära känna dina problem och börja arbeta med dessa redan första mötet. Detta brukar följas av vanliga 1 timmes samtal, en gång i veckan.

Du har dock möjligheten att själv välja hur du vill lägga upp behandlingen, vad gäller längd på sessioner och hur ofta du vill ha dessa. Du och jag anpassar alltid upplägget efter din situation och dina behov.

 

KONTAKT

lämna meddelande om du vill boka tid eller har andra frågor.

Prinsgatan 12, 413 05 Göteborg, Sweden

Meddelandet har skickats