"Två sanningar närmar sig varann. 
En kommer inifrån, 
en kommer utifrån 
och där de möts har man en chans att få se sig själv"

Tomas Tranströmer

OM PSYKOTERAPI

Det finns många psykologiska problem där psykoterapi kan vara till hjälp. Exempelvis ångest, depression, stress, sorg, trauma, lågt självförtroende, prokrastinering, återkommande konflikter, svårigheter i arbetslivet, upplevelser av att livet står stilla, destruktiva beteenden.

 

En gemensam nämnare för många som söker sig till psykoterapi är att de inte lyckas leva livet på det sätt de önskar. Ofta är det frågan om svårigheter med att hantera känslor och ångest, vilket i sin tur gjort livet svårare att navigera.

Ovanstående är exempel på problem som jag kan hjälpa dig med.

 

OM MIG

Mitt namn är Jonas Magnusson. Jag är verksam klinisk behandlande psykolog i Göteborg, där jag arbetar både inom offentlig vård, samt utifrån egen privat mottagning.

Jag har erfarenhet av att arbeta med olika patientgrupper och olika metoder (KBT, DBT, ERGT) men huvudsakligen arbetar jag utifrån en psykodynamisk korttidsbehandling; Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP; se nedan). Jag genomgår den 3-åriga s.k. CORE-utbildningen inom denna metod.

 

 

INTENSIVE SHORT-TERM DYNAMIC PSYCHOTHERAPY

Jag erbjuder psykoterapi utifrån en metod som heter Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP).

 

ISTDP utmärks av att terapeut och patient ingår ett aktivt samarbete. Metoden utgörs av ett fokuserat arbete inriktat på att åstadkomma förändring i ditt liv genom att:

  • Definiera problemområdet som du önskar få hjälp med

  • Noggrann observation av dig och ditt inre 

  • Upptäckten av automatiska, vanemässiga reaktioner i form av tankar och beteenden som avskärmar dig från dina känslomässiga reaktioner och din egen vilja

  • Deaktivering av dessa vanor

  • Öka förmågan att reglera och tolerera ångest

  • Öka kontakt med och acceptans för känslomässiga reaktioner.

Behandlingen utgörs sammanfattningsvis av samtal med ett tydligt fokus på de områden i livet som du finner problematiska. Målet är att tillsammans skapa nya sätt att bemöta svårigheterna.

ISTDP är utvärderat inom psykoterapiforskning och har i studier av högre kvalitet visat goda resultat avseende olika problemområden såsom; förstämningssyndrom (depression), ångeststörningar, personlighetsstörningar, medicinskt oförklarade kroppsliga symtom (så kallade psykosomatiska reaktioner) samt dissociativa störningar. Längst ned på sidan finns länk till översikt av tillgängliga forskningsartiklar om metoden.

 


 

 

Behandlingsupplägg

Vanligast är att börja med en provterapi (oftast 2,5 klocktimmar i sträck, motsvarande 3 sessioner i rad). En längre provterapi ger oss möjligheten att lära känna dina problem och börja arbeta med dessa redan första mötet. Detta brukar följas av vanliga 50 minuters samtal, en gång i veckan.

Du har dock möjligheten att själv välja hur du vill lägga upp behandlingen, vad gäller längd på sessioner och hur ofta du vill ha dessa. Du och jag anpassar alltid upplägget efter din situation och dina behov.

 

KONTAKT

lämna meddelande om du vill boka tid eller har andra frågor.

Prinsgatan 12, 413 05 Göteborg, Sweden

 

Länkar och information